Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Thực vật dược

Phòng thực hành Thực vật dược trang bị cho sinh viên các kỹ năng: vẽ được các loại tế bào và mô thực vật; nhận biết và mô tả được các đặc điểm hình thái của rễ, thân, lá, hoa, quả và hạt; so sánh cấu tạo sơ cấp và cấu tạo thứ cấp của các cơ quan sinh dưỡng của cây; viết được hoa thức và vẽ được hoa đồ, nhận biết và mô tả được các đặc điểm hình thái các đại diện của các ngành thực vật.

Xem thông tin chi tiết tại https://duoc.lhu.edu.vn/563/27120/Phong-thuc-hanh-Thuc-vat-duoc.html

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  73,999       1/222