Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Hóa Dược

Phòng thực hành Hóa Dược trang bị cho sinh viên kiến thức nhận diện được cấu trúc hóa học, những tính chất lý hóa quan trọng của những thuốc chính, thuốc thông dụng; trình bày được sự liên quan giữa cấu trúc và tính chất, giữa cấu trúc và tác dụng của thuốc và kỹ năng tổng hợp hoặc bán tổng hợp được một số mẫu thuốc đạt tiêu chuẩn dược dụng; kiểm nghiệm được các mẫu thuốc đã tổng hợp và phẩm dược dụng khác theo tiêu chuẩn Dược điển.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  69,236       1/158