Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo


Hội đồng trường

Bà. Đỗ Thị Lan Đài
TS Đỗ Thị Lan Đài
Chủ tịch

Nhà giáo Ưu tú, CN Lê Văn Hùng
Thư ký
 

Bà. Nguyễn Thị Lan Hương

CN Nguyễn Thị Lan Hương
Thành viên
 

CN Nguyễn Trùng Phương
Thành viên
 

Nhà giáo Ưu tú, TS Nguyễn Thị Thu Lan
Thành viên
 

Ông. Trần Ngọc Bích

CN Trần Ngọc Bích
Thành viên
 

Ông. Lâm Thành Hiển

TS Lâm Thành Hiển
Thành viên
 

Ông. Diệp Cẩm Thu

TS Diệp Cẩm Thu
Thành viên
 

Ông Đỗ Khôi Nguyên

ThS Đỗ Khôi Nguyên
Thành viên
 

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  155,626       1/675