Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo

Ban lãnh đạo đương nhiệm các đơn vị

* Khoa Sau đại học
TS. Lê Thu Thủy
TS. Lê Thu Thủy
Trưởng Khoa
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp
Phó Trưởng Khoa
* Khoa Dược
TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
Trưởng Khoa
TS. Cao Văn Dư
TS. Cao Văn Dư
Phó Trưởng Khoa
PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa
PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa
Cố vấn Hiệu trưởng chuyên ngành Dược
* Khoa Cơ điện - Điện tử
TS. Phạm Văn Toản
TS. Phạm Văn Toản
Trưởng Khoa
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương
Cố vấn Khoa học
TS. Lê Hoàng Anh
ThS. Lê Hoàng Anh
Phó Trưởng Khoa
* Khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường
TS. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long
TS. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long
Trưởng Khoa
TS. Lê Thị Thu Hương
TS. Lê Thị Thu Hương
Phó Trưởng Khoa
* Khoa Kỹ thuật Công trình
TS. Nguyễn Khánh Hùng
ThS. Nguyễn Khánh Hùng
Quyền Trưởng Khoa
PGS TS. Đào Xuân Lộc
PGS TS. Đào Xuân Lộc
Cố vấn Khoa
* Khoa Công nghệ Thông tin
PGS.TS. Trần Văn Lăng
PGS.TS. Trần Văn Lăng
Trưởng Khoa
ThS. Phạm Công Xuyên
ThS. Phạm Công Xuyên
Phó Trưởng Khoa
* Khoa Tài chính Kế toán
PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng
PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng
Cố vấn Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Quốc Huy
TS. Nguyễn Quốc Huy
Phó Trưởng Khoa
ThS. Nguyễn Văn Hải
ThS. Nguyễn Văn Hải
Phó Trưởng Khoa
* Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế
TS. Nguyễn Văn Tân
TS. Nguyễn Văn Tân
Trưởng Khoa
TS. Nguyễn Thị Lan Thanh
TS. Nguyễn Thị Lan Thanh
Phó Trưởng Khoa
* Đông Phương học
ThS. Nguyễn Hữu Nghị
ThS. Nguyễn Hữu Nghị
Quyền Trưởng Khoa
* Ngôn ngữ Anh
ThS. Lê Đức Thịnh
ThS. Lê Đức Thịnh
Quyền Trưởng Khoa
ThS. Đặng Thi
ThS. Đặng Thi
Phó Trưởng Khoa
* Trung tâm Ngoại ngữ Tin học
TS. Lâm Thành Hiển
TS. Lâm Thành Hiển
Giám đốc
ThS. Đỗ Sĩ Trường
ThS. Đỗ Sĩ Trường
Phó Giám đốc
ThS. Lê Đức Thịnh
ThS. Lê Đức Thịnh
Phó Giám đốc
* Trung tâm Thông tin Tư liệu
ThS. Huỳnh Cao Tuấn
ThS. Huỳnh Cao Tuấn
Giám đốc
ThS. Phan Hữu Tiếp
ThS. Phan Hữu Tiếp
Phó Giám đốc
* Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Ứng dụng
TS. Nguyễn Thanh Sơn
TS. Nguyễn Thanh Sơn
Giám đốc
TS. Nguyễn Bá Sơn
TS. Nguyễn Bá Sơn
Phó Giám đốc
* Phòng Đào tạo
TS. Lâm Thành Hiển
TS. Lâm Thành Hiển
Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Trọng Vinh
ThS. Nguyễn Trọng Vinh
Phó Trưởng phòng
* Phòng Công tác Sinh viên
ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương
ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương
Trưởng phòng
ThS. Vũ Văn Tuấn
ThS. Vũ Văn Tuấn
Phó Trưởng phòng
* Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng
TS. Lê Phương Trường
TS. Lê Phương Trường
Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thị Thiên Thanh
ThS. Trần Thị Thiên Thanh
Phó Trưởng phòng
* Phòng Quan hệ Quốc tế
TS. Nguyễn Thanh Lâm
TS. Nguyễn Thanh Lâm
Trưởng phòng
* Phòng Thanh tra
TS. Diệp Cẩm Thu
TS. Diệp Cẩm Thu
Trưởng phòng
ThS. Đào Thanh Mai
ThS. Đào Thanh Mai
Phó Trưởng phòng
* Phòng Hành chính - Tổ chức
NGƯT. Lê Văn Hùng
NGƯT. Lê Văn Hùng
Trưởng phòng
ThS. Trần Hoàng Minh
ThS. Trần Hoàng Minh
Phó Trưởng phòng
* Phòng Tài chính
Bà Trần Thị Mỹ Hương
Bà Trần Thị Mỹ Hương
Trưởng phòng
ThS. Lê Thị Thu Hà
ThS. Lê Thị Thu Hà
Phó Trưởng phòng
* Phòng Quản trị Thiết bị
ThS. Châu Quang Trạng
ThS. Châu Quang Trạng
Trưởng phòng
* Khu Nội trú
NGƯT. Lê Thị Hiếu
NGƯT. Lê Thị Hiếu
Trưởng ban
TS. Nguyễn Việt Hùng
TS. Nguyễn Việt Hùng
Phó Trưởng ban
* Văn phòng Công đoàn
TS. Lê Thị Thu Hương
TS. Lê Thị Thu Hương
Chủ tịch
ThS. Đặng Đại Hùng
ThS. Đặng Đại Hùng
Phó chủ tịch
* Văn phòng Đoàn - Hội Sinh viên
ThS. Lê Sơn Quang
ThS. Lê Sơn Quang
Bí thư Đoàn
Ông Trần Tiến
Ông Trần Tiến
Chủ tịch Hội Sinh viên (Kiêm P.Bí thư Đoàn)

© 2019 Đại học Lạc Hồng
  87,198       3,415