Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo


Hội Đồng Trường

Bà. Đỗ Thị Lan Đài
Bà. Đỗ Thị Lan Đài
Chủ tịch

Ông. Lê Văn Hùng
Thư ký
 

Bà. Nguyễn Thị Lan Hương

Bà. Nguyễn Thị Lan Hương
Thành viên
 

Ông. Nguyễn Trùng Phương
Thành viên
 

Bà. Nguyễn Thị Thu Lan
Thành viên
 

Ông. Trần Ngọc Bích

Ông. Trần Ngọc Bích
Thành viên
 

Ông. Lâm Thành Hiển

Ông. Lâm Thành Hiển
Thành viên
 

Ông. Diệp Cẩm Thu

Ông. Diệp Cẩm Thu
Thành viên
 

Ông Đỗ Khôi Nguyên

Ông. Đỗ Khôi Nguyên
Thành viên
 

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  121,932       1/375