Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo

Ban lãnh đạo đương nhiệm các đơn vị

* Phòng Đào tạo
 
TS. Lâm Thành Hiển
TS. Lâm Thành Hiển
Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Trọng Vinh
ThS. Nguyễn Trọng Vinh
Phó Trưởng phòng
* Phòng Hành chính - Tổ chức
 
NGƯT. Lê Văn Hùng
NGƯT. ThS Lê Văn Hùng
Trưởng phòng
ThS. Trần Hoàng Minh
ThS. Trần Hoàng Minh
Phó Trưởng phòng
 
* Phòng Tài chính
 
Bà Trần Thị Mỹ Hương
CN. Trần Thị Mỹ Hương
Trưởng phòng
ThS. Lê Thị Thu Hà
ThS. Lê Thị Thu Hà
Phó Trưởng phòng
 
* Phòng Công tác Sinh viên
 
ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương
ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương
Trưởng phòng
ThS. Vũ Văn Tuấn
ThS. Vũ Văn Tuấn
Phó Trưởng phòng
 
* Phòng Quan hệ Quốc tế
 
TS. Nguyễn Thanh Lâm
PGS. TS. Nguyễn Thanh Lâm
Trưởng phòng
 
* Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng
 
TS. Lê Phương Trường
TS. Lê Phương Trường
Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thị Thiên Thanh
ThS. Trần Thị Thiên Thanh
Phó Trưởng phòng
 
* Phòng Quản trị Thiết bị
 
ThS. Châu Quang Trạng
ThS. Châu Quang Trạng
Trưởng phòng
 
* Phòng Thanh tra
 
TS. Diệp Cẩm Thu
TS. Diệp Cẩm Thu
Trưởng phòng
ThS. Đào Thanh Mai
ThS. Đào Thanh Mai
Phó Trưởng phòng
 
* Khoa Sau đại học
 
TS. Lê Thu Thủy
TS. Lê Thu Thủy
Trưởng Khoa
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp
PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp
Phó Trưởng Khoa
 
* Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế
 
TS. Nguyễn Văn Tân
TS. Nguyễn Văn Tân
Trưởng Khoa
TS. Nguyễn Thị Lan Thanh
TS. Nguyễn Thị Lan Thanh
Phó Trưởng Khoa
 
* Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm
 
TS. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long
TS. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long
Trưởng Khoa
TS. Lê Thị Thu Hương
TS. Lê Thị Thu Hương
Phó Trưởng Khoa
 
* Khoa Cơ điện - Điện tử
 
TS. Phạm Văn Toản
TS. Phạm Văn Toản
Trưởng Khoa
TS. Lê Hoàng Anh
ThS. Lê Hoàng Anh
Phó Trưởng Khoa
 
* Khoa Dược
 
TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
Trưởng Khoa
TS. Cao Văn Dư
TS. Cao Văn Dư
Phó Trưởng Khoa
 
* Khoa Công nghệ thông tin
 
ThS. Phạm Công Xuyên
ThS. Phạm Công Xuyên
Phó Trưởng Khoa
 
* Khoa Kỹ thuật Công Trình
 
TS. Nguyễn Khánh Hùng
ThS. Nguyễn Khánh Hùng
Quyền Trưởng Khoa
 
* Đông Phương học
 
ThS. Nguyễn Hữu Nghị
TS. Nguyễn Hữu Nghị
Trưởng Khoa
 
* Ngôn ngữ Anh
 
ThS. Lê Đức Thịnh
ThS. Lê Đức Thịnh
Trưởng Khoa
 
ThS. Đặng Thi
ThS. Đặng Thi
Phó Trưởng Khoa
 
* Khoa Tài chính Kế Toán
 
TS. Nguyễn Quốc Huy
TS. Nguyễn Quốc Huy
Quyền Trưởng Khoa
ThS. Nguyễn Văn Hải
TS. Nguyễn Văn Hải
Phó Trưởng Khoa
 
* Trung tâm Thông tin Tư liệu
 
ThS. Huỳnh Cao Tuấn
ThS. Huỳnh Cao Tuấn
Giám đốc
ThS. Phan Hữu Tiếp
ThS. Phan Hữu Tiếp
Phó Giám đốc
 
* Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Ứng dụng
 
TS. Nguyễn Thanh Sơn
TS. Nguyễn Thanh Sơn
Giám đốc
 
 
* Trung tâm Ngoại ngữ Tin học
 
ThS. Đỗ Sĩ Trường
ThS. Đỗ Sĩ Trường
Phó Giám đốc
 
* Khu Nội trú
 
NGƯT. Lê Thị Hiếu
NGƯT. Lê Thị Hiếu
Trưởng ban
TS. Nguyễn Việt Hùng
TS. Nguyễn Việt Hùng
Phó Trưởng ban
 
* Văn phòng Đoàn - Hội Sinh viên
ThS. Lê Sơn Quang
ThS. Lê Sơn Quang
Bí thư

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  98,290       1/257