Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo

Ban lãnh đạo đương nhiệm các đơn vị

Khoa Sau Đại học
ThS. Lê Thu Thủy Nguyễn Thái Liên Diệp

TS. Lê Thu Thủy

Trưởng khoa

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp

P.Trưởng khoa

Khoa Dược 
Nguyễn Tài Chí Nguyễn Thị Như Quỳnh

TS. Nguyễn Tài Chí

(Nguyên GVC - ĐH Y Dược TP.HCM)

Cố vấn Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

Trưởng khoa

Cao Văn Dư  

TS. Cao Văn Dư

P. Trưởng khoa

 
Khoa Cơ điện - Điện tử 
Phạm Văn Toản Lê Phương Trường

TS. Phạm Văn Toản

Q.Trưởng khoa

TS. Lê Phương Trường

P.Trưởng khoa

Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường 
Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long Lê Thị Thu Hương

TS. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long

Trưởng khoa

TS. Lê Thị Thu Hương

P.Trưởng khoa

Khoa Kỹ thuật Công trình 
Đào Xuân Lộc Nguyễn Khánh Hùng

PGS.TS Đào Xuân Lộc

Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Khánh Hùng

P.Trưởng khoa

Khoa Công nghệ Thông tin 
Trần Văn Lăng Huỳnh Công Xuyên

PGS.TS Trần Văn Lăng

Trưởng khoa

NCS. Phạm Công Xuyên

P.Trưởng khoa

Khoa Tài chính Kế toán
Huỳnh Đức Lộng  

TS. Huỳnh Đức Lộng

Trưởng khoa

 
Trịnh Thị Huế Nguyễn Quốc Huy

TS. Trịnh Thị Huế

P.Trưởng khoa

TS. Nguyễn Quốc Huy

P.Trưởng khoa

Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế 
Nguyễn Văn Tân Nguyễn Thị Lan Thanh

TS. Nguyễn Văn Tân

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Lan Thanh

P.Trưởng khoa

Khoa Đông phương học
Nguyễn Thị Ảnh Nguyễn Hữu Nghị

TS. Nguyễn Thị Ảnh

Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Hữu Nghị

P.Trưởng khoa

Khoa Ngôn ngữ Anh
Ngô Thị Xuân Liên Hoàng Thị Thúy Nguyên

GVC.ThS. Ngô Thị Xuân Liên

Trưởng khoa

GVC.ThS. Hoàng Thúy Nguyên

P.Trưởng khoa

Khoa Anh văn Đại cương 
Lê Đức Thịnh  

ThS. Lê Đức Thịnh

Trưởng khoa

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Lâm Thành Hiển  

TS. Lâm Thành Hiển

Giám đốc

 
Đỗ Sỹ Trường Lê Đức Thịnh

ThS. Đỗ Sĩ Trường

P.Giám đốc

ThS. Lê Đức Thịnh

P.Giám đốc

* Trung tâm Thông tin Tư liệu
Huỳnh Cao Tuấn Phan Hữu Tiếp

NCS. Huỳnh Cao Tuấn

Giám đốc

ThS. Phan Hữu Tiếp

P.Giám đốc

* Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và ứng dụng 
Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Bá Sơn

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Giám đốc

TS. Nguyễn Bá Sơn

P.Giám đốc

Phòng Đào tạo 
Lâm Thành Hiển

TS. Lâm Thành Hiển

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Trọng Vinh

P.Trưởng phòng

Phòng Công tác Sinh viên 
ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương ThS. Vũ Văn Tuấn

ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương

Trưởng phòng

ThS. Vũ Văn Tuấn

P.Trưởng phòng

Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng
ThS. Nguyễn Thụy Mai Trâm Trần Thị Thiên Thanh

ThS. Nguyễn Thụy Mai Trâm

Trưởng phòng

ThS. Trần Thị Thiên Thanh

P.Trưởng phòng

Phòng Quan hệ Quốc tế 
Nguyễn Thanh Lâm  

TS. Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng phòng

 

Phòng Thanh tra
Diệp Cẩm Thu  

TS. Diệp Cẩm Thu

Trưởng phòng

 
Phòng Hành chính - Tổ chức
Nguyễn Văn Hùng Tran Hoang Minh

ThS. Lê Văn Hùng

Trưởng phòng

ThS. Trần Hoàng Minh

P.Trưởng phòng

Phòng Tài chính
Trần Thị Mỹ Hương

Lê Thị Thu Hà

Bà Trần Thị Mỹ Hương

Trưởng phòng

ThS. Lê Thị Thu Hà

P.Trưởng phòng

Phòng Quản trị Thiết bị 
Châu Quang Trạng  

ThS. Châu Quang Trạng

Trưởng phòng

 
Khu Nội trú
NGƯT.Lê Thị Hiếu ThS.Nguyễn Việt Hùng

NGƯT. Lê Thị Hiếu

Trưởng ban

TS. Nguyễn Việt Hùng

P.Trưởng ban

Văn phòng Công đoàn 
TS. Diệp Cẩm Thu TS. Nguyễn Văn Nam

TS. Diệp Cẩm Thu

Chủ tịch 

TS. Nguyễn Văn Nam

P.Chủ tịch

Văn phòng Đoàn - Hội Sinh viên 
Lê Sơn Quang Ông Trần Tiến

ThS. Lê Sơn Quang

Bí thư Đoàn

Ông Trần Tiến

Chủ tịch Hội Sinh viên

(Kiêm P.Bí thư Đoàn)