Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo


Ban lãnh đạo các khoa

* Khoa Sau đại học 

TS. Lê Thu Thủy
TS Lê Thu Thủy
Trưởng khoa
TS. Lê Phương Trường
TS Lữ Phi Nga
Phó Trưởng khoa

 

* Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế

TS. Nguyễn Văn Tân
TS Nguyễn Văn Tân
Trưởng khoa
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
 ThS Tạ Thị Thanh Hương
Phó Trưởng khoa

 

* Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

TS. Lê Thị Thu Hương - Trưởng khoa
TS Lê Thị Thu Hương
Trưởng khoa
Phó khoa- ThS. Lê Phú Đông
ThS Lê Phú Đông
Phó Trưởng khoa

 

* Khoa Cơ điện - Điện tử 

TS. Phạm Văn Toản

TS Phạm Văn Toản
Trưởng khoa

TS. Lê Hoàng Anh

ThS Lê Hoàng Anh
Phó Trưởng khoa


* Khoa Dược

TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
TS Nguyễn Thị Như Quỳnh
Trưởng khoa
TS. Cao Văn Dư
TS Cao Văn Dư
Phó Trưởng khoa


* Khoa Công nghệ thông tin

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  1. ThS Văn Đình Vỹ Phương 
  2. Trưởng khoa

TS. Lê Phương Trường

ThS Nguyễn Minh Sơn
Phó Trưởng khoa
 
  1.  

*Khoa Kỹ thuật công trình

TS. Nguyễn Khánh Hùng
ThS Nguyễn Khánh Hùng
 Trưởng khoa
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
ThS Nguyễn Thành Trung
Phó Trưởng khoa


* Khoa Đông phương học

ThS. Nguyễn Hữu Nghị
TS Nguyễn Hữu Nghị
Trưởng khoa
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
  • ThS Nguyễn Thị Hoàng Oanh
  • Phó Trưởng khoa

 

* Khoa Ngôn ngữ Anh 

ThS. Lê Đức Thịnh
ThS Lê Đức Thịnh
Trưởng khoa
ThS. Đặng Thi
ThS Đặng Thi
Phó Trưởng khoa

 

* Khoa Tài chính - Kế Toán

TS. Nguyễn Quốc Huy
TS Nguyễn Quốc Huy
Trưởng khoa
ThS. Nguyễn Văn Hải
TS Nguyễn Văn Hải
Phó Trưởng khoa

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  131,997       1/483