Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo


Ban lãnh đạo các trung tâm

* Trung tâm Thông tin tư liệu

ThS. Huỳnh Cao Tuấn
TS Huỳnh Cao Tuấn
Giám đốc
ThS. Phan Hữu Tiếp
ThS Phan Hữu Tiếp
Phó Giám đốc

 

* Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ công chúng

ThS. Huỳnh Cao Tuấn
TS Nguyễn Văn Trung
Giám đốc
ThS. Phan Hữu Tiếp
ThS Huỳnh Thúc Hiếu
Phó Giám đốc

 

* Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

TS. Nguyễn Thanh Sơn
TS Nguyễn Thanh Sơn
Giám đốc
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
TS Nguyễn Trọng Anh
Phó Giám đốc

 

* Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

ThS. Đỗ Sĩ Trường
ThS Đỗ Sĩ Trường
 Giám đốc
ThS. Lê Đức Thịnh
ThS Lê Đức Thịnh
Phó Giám đốc

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  131,996       1/483