Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo


Ban Giám hiệu

 Thầy Lâm Thành Hiển

TS Lâm Thành Hiển
 Hiệu trưởng 

  1. Nhà giáo Ưu tú, TS Nguyễn Thị Thu Lan
  2. Phó Hiệu trưởng

Thầy Nguyễn Vũ Quỳnh

PGS TS Nguyễn Vũ Quỳnh
Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh Lâm

  1. PGS TS Nguyễn Thanh Lâm
  2. Phó Hiệu trưởng

Ông Đỗ Khôi Nguyên

  1. ThS Đỗ Khôi Nguyên
  2. Phó Hiệu trưởng© 2021 Đại học Lạc Hồng
  131,999       1/484