Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo


Ban lãnh đạo Đảng và các tổ chức Đoàn thể

* Đảng bộ cơ sở

 1. CN Nguyễn Trùng Phương
 2. Bí thư

 1. Nhà giáo Ưu tú, TS Nguyễn Thị Thu Lan
 2. Phó Bí thư

* Công đoàn cơ sở

 1. ThS Đặng Đại Hùng
 2. Chủ tịch
 • ThS Trần Thị Thiên Thanh
 • Phó Chủ tịch

* Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

TS. Lê Phương Trường

 • CN Trương Lê Bảo Trinh
 • Bí thư Đoàn

TS. Lê Phương Trường

CN Cao Phan Quang
 1. Chủ tịch Hội sinh viên© 2021 Đại học Lạc Hồng
  131,995       1/483