Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Dược liệu

Phòng thực hành Dược liệu trang bị cho sinh viên kiến thức về dược liệu, thành phần hóa học, tác dụng sinh học của các nhóm hợp chất như glycosid, saponin, anthraglycosid, flavonoid, coumarin, terpenoid..., kỹ năng thực hành vi phẫu, soi bột các dược liệu là thân, cành, lá, hoa, quả, hạt, kỹ năng chiết xuất, định tính, định lượng carbon hydrat, glycosid, glycosid tim, anthraglycosid, saponin, flavonoid, coumarin, monoterpenoid và diterpenoid trong dược liệu.

Xem thông tin chi tiết tại https://duoc.lhu.edu.vn/563/28818/Phong-thuc-hanh-duoc-lieu.html


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  73,729       1/185