Phòng TN Khoa Cơ điện - Điện tử

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Cơ điện - Điện tử

Phòng thực hành Gia công cơ khí - hàn nguội

Được trang bị đầy đủ thiết bị với các chức năng đào tạo thực hành, thực tập về Công nghệ cơ khí, Phòng thực hành Gia công cơ khí - hàn nguội còn được gắn liền với sản xuất các sản phẩm cơ khí, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và chế tạo robocon. Hoạt động của phòng có đủ năng lực chế tạo, bảo dưỡng, phục hồi các chi tiết, thiết bị và các máy móc cơ khí phục vụ cho đời sống xã hội, đạt trình độ kỹ thuật với chất lượng cao.

Xem thông tin chi tiết tại https://codien.lhu.edu.vn/92/22835/Phong-thuc-hanh-gia-cong-co-khi-han-nguoi.html


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  55,169       1/192