Phòng TN Khoa Cơ điện - Điện tử

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Cơ điện - Điện tử

Phòng thí nghiệm Vi điều khiển

Phòng thí nghiệm Vi điều khiển trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành trên các kit thí nghiệm 8051, AVR, PIC, ARM, Arduino… kỹ năng thiết kế mạch điện ứng dụng vi điều khiển. Từ đó, sinh viên có thể ứng dụng kiến thức đã học thiết kế và thi công các sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ cho công nghiệp và dân dụng. Một số đề tài ứng dụng vi điều khiển tiêu biểu như: Xe hai bánh tự cân bằng, Robot xử lý ảnh, Máy bay ứng dụng hiệu ứng Coanda, Mạch điều khiển robot, ....

Xem thông tin chi tiết tại https://codien.lhu.edu.vn/92/23034/Phong-thi-nghiem-Vi-Dieu-Khien.html


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  60,214       1/704