Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Hóa Sinh

Phòng thực hành Hóa Sinh trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo, cơ chế tác dụng sinh học và quá trình chuyển hoá của các chất tham gia vào hoạt động sống của cơ thể: protid, glucid, lipid, enzym, hormon, kiến thức cơ bản về hóa sinh cơ sở, quá trình chuyển hóa xảy ra ở mô, ở các cơ quan chủ yếu trong cơ thể. Ngoài ra, sinh viên sẽ thực hiện các phản ứng để định tính hoặc định lượng các chất thuộc các nhóm: protid, glucid, lipid, enzym,...

Xem thông tin chi tiết tại https://duoc.lhu.edu.vn/563/28814/Phong-Thuc-hanh-Hoa-Sinh.html


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  73,996       1/218