Phòng TN Khoa Dược

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Dược

Phòng thực hành Ký sinh

Phòng thực hành Ký sinh cung cấp cho sinh viên kiến thức trình bày được đặc điểm sinh học, chu trình phát triển và khả năng gây bệnh, phương pháp chẩn đoán và phòng bệnh một số ký sinh trùng và vi nấm thường gặp.

Xem thông tin chi tiết tại https://duoc.lhu.edu.vn/563/27122/Phong-thuc-hanh-Ky-sinh.html

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  73,732       1/185