Tổng quan

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Tổng quan


Triết lý giáo dục

1. Phát biểu của triết lý:
 "Đạo đức - Trí tuệ - Sáng tạo"
2. Ý nghĩa chung của triết lý giáo dục:
Trường Đại học Lạc Hồng với triết lý giáo dục "Đạo đức - Trí tuệ - Sáng tạo" hướng đến mục tiêu đào tạo ra những con người có trách nhiệm với xã hội, phục vụ cộng đồng, biết phát huy trí tuệ bản lĩnh của mình trong lĩnh vực chuyên môn cũng như trong đời sống, không ngừng tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo ra những cái mới.
3. Ý nghĩa cụ thể:
Đạo đức: là quan điểm giáo dục người học có ý thức trách nhiệm trong công việc và cuộc sống, trở thành người công dân tốt, sống có trách nhiệm với xã hội, biết phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội cụ thể.
Trí tuệ: Nhà trường hướng đến phát triển tối đa trí tuệ cho người học ở khả năng tư duy tích cực, tư duy phản biện, tìm hiểu và giải quyết vấn đề thông qua các phương pháp dạy và học tích cực.
Sáng tạo: hướng tới phát huy tối đa khả năng của người học thông qua các hoạt động nghiên cứu và triển khai áp dụng các nghiên cứu vào thực tế đời sống.
 

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  302,469       1/417