Tổng quan

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Tổng quan


Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Lạc Hồng gắn liền với ba giá trị cốt lõi:
"Lãnh đạo - Nhân văn - Chính trực" (Leading- Humane - Upstanding; viết tắt là LHU). Nhà trường hướng đến việc đào tạo ra những cá nhân có trách nhiệm với xã hội, phục vụ cộng đồng, vận dụng trí tuệ trong chuyên môn và cuộc sống hằng ngày, không ngừng nghiên cứu và sáng tạo đóng góp cho sự đổi mới. Nhà trường chú trọng phát triển đạo đức nghề nghiệp và xã hội nhằm định hình người học trở thành công dân toàn cầu. Triết lý này được thực hiện trong suốt hành trình phát triển toàn diện của người học và của tập thể sư phạm của Nhà trường, giúp họ có thể đối mặt với những thách thức và trách nhiệm trong một thế giới đa dạng và phức tạp.
Triết lý giáo dục của LHU thể hiện các giá trị cốt lõi của mình như sau:
Lãnh đạo (Leading): Phát triển tối đa trí tuệ cho người học ở khả năng tư duy tích cực, tư duy phản biện, tìm hiểu và giải quyết vấn đề để người học có thể làm chủ bản thân và giúp những người khác làm những điều đúng đắn; có kỹ năng dẫn dắt đội nhóm/ tổ chức đạt được mục tiêu chung một cách hiệu quả nhất.
Nhân văn (Humane): Cung cấp một nền tảng giáo dục mang đậm tính nhân văn: phẩm giá, tình cảm, trí tuệ, vẻ đẹp, sức mạnh, và khuyến khích người học sống chân thật, vị tha, khoan dung, yêu thương con người, yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên, cải tạo và giải thích thiên nhiên cũng như phát triển cộng đồng.
Chính trực (Upstanding): Đào tạo người học thành những con người trung thực, ngay thẳng, nhất quán từ suy nghĩ, lời nói đến việc làm; luôn sống theo những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp nói riêng và đạo đức của xã hội nói chung; luôn hòa hợp lợi ích chính đáng cá nhân với lợi ích tập thể, cộng đồng. Những con người ấy có đủ dũng khí để đứng lên từ những thất bại; không ngừng học tập, nghiên cứu và sáng tạo để hoàn thiện bản thân.
 

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  325,649       1/617