Phòng TN Khoa Kỹ thuật Công trình

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Kỹ thuật Công trình

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Khoa Kỹ thuật Công Trình luôn được nhà trường hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thí nghiệm, công nghệ xây dựng phục vụ việc giảng dạy. Hiện tại Phòng thí nghiệm được đặt ở cơ sở 6 gồm các phòng I107, I108 và I109. Trong đó có 1 phòng lý thuyết trang bị đầy đủ bàn, ghế, bảng và máy chiếu hiện đại, 1 phòng trưng bày các sản phẩm của sinh viên và một phòng giảng dạy thí nghiệm được trang bị tương đối đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ cho các môn học trong suốt quá trình học tập. Phòng thí nghiệm chủ yếu phục vụ việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên khối ngành công trình, xây dựng.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  15,586       1/779