Phòng TN Khoa Kỹ thuật Công trình

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Kỹ thuật Công trình

Xưởng thực hành

Xưởng thực hành Khoa Kỹ thuật Công trình đã được trang bị tương đối đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho sinh viên thực hành các công tác xây, tô... trong suốt quá trình học tập.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  13,282       1/359