Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo

Ban Giám Hiệu

Thầy Đỗ Hữu Tài

NGND.TS Đỗ Hữu Tài
Hiệu trưởng
   

TS. Lâm Thành Hiển
Phó Hiệu trưởng Thường trực

TS. Diệp Cẩm Thu
Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Văn Nam    
Phó Hiệu trưởng

NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan
Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Vũ Quỳnh

Phó Hiệu trưởng