Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo

Ban Giám Hiệu

 Thầy Lâm Thành Hiển

TS. Lâm Thành Hiển
 Hiệu trưởng 

Nguyễn Thị Thu Lan

NGƯT.TS. Nguyễn Thị Thu Lan

Phó Hiệu trưởng

Thầy Nguyễn Vũ Quỳnh

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh
Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh Lâm

PGS.TS Nguyễn Thanh Lâm

Phó Hiệu trưởng

Đỗ Khôi Nguyên

ThS. Đỗ Khôi Nguyên

Phó Hiệu trưởng


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  98,292       1/257