Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo

Ban Giám Hiệu

Thầy Đỗ Hữu Tài
NGND.TS Đỗ Hữu Tài
Hiệu trưởng
Thầy Lâm Thành Hiển
TS. Lâm Thành Hiển
Phó Hiệu trưởng
Thầy Diệp Cẩm Thu
TS. Diệp Cẩm Thu
Phó Hiệu trưởng
Thầy Nguyễn Văn Nam
TS. Nguyễn Văn Nam
Phó Hiệu trưởng
Cô Nguyễn Thị Thu Lan
NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan
Phó Hiệu trưởng
Thầy Nguyễn Vũ Quỳnh
TS. Nguyễn Vũ Quỳnh
Phó Hiệu trưởng

© 2019 Đại học Lạc Hồng
  87,201       3,441