Khu nội trú

Khu nội trú

Nội quy khu nội trú

      - Để bảo đảm an ninh Chính  trị - Trật  tự - An toàn xã hội khu nội trú.

     - Thực hiện tốt quy chế 41 - công tác học sinh sinh viên khu nội trú, quy chế 42 đánh giá kết quả rèn luyện và quy chế học tập của sinh viên.

     - Tất cả Cán bộ Nhân viên, sinh viên nội trú và khách đến liên hệ công việc cần chấp hành những quy định sau:

I. Đối với khách và sinh viên không ở khu nội trú:

     1. Khi tới khu nội trú phải xuất trình giấy tờ với bảo vệ, theo sự hướng dẫn đến Ban quản lý để giải quyết. Chỉ được đến những nơi có sự đồng

      ý của ban Quản Lý KNT.

     2. Chấp hành tốt các quy định khu nội trú  và tự quản lý tài sản cá nhân.

II. Đối với Cán bộ - Nhân Viên nhà trường:

     1. Gương mẫu chấp hành tốt các quy chế, quy định của nhà trường ở khu nội trú.

     2. Không nghỉ đêm trong khu nội trú, chỉ được đi lại và quan hệ công việc ở những nơi được sự đồng ý của Ban quản lý khu nội trú.

III. Đối với sinh viên nội trú:

     1. Ra vào khu nội trú phải có thẻ sinh viên nội trú.

     2. Chấp hành tốt mọi quy định, quy chế của Bộ, nhà trường ở khu nội trú.

     3. Tác phong mang mặc gọn gàng, kín đáo, cư xử nói năng lịch sự, văn minh.

     4. Phát hiện những trường hợp bất thường (người lạ, hoả hoạn…) ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khu nội trú phải báo ngay cho Ban quản lý.

     5. Sinh viên không được tùy tiện thay đổi vị trí ở, bàn ghế, giường tủ và các thiết bị khác (khi chưa được phép của Ban quản lý).

     6. Trước 05h00 và sau 22h00 sinh viên không được ra vào cổng (trừ trường hợp đặc biệt có sự đồng ý của Ban quản lý khu nội trú).

     7. Không sử dụng bia rượu trong khu nội trú.

     8. Không mua, bán tuỳ tiện trong khu nội trú.

     9. Cấm sử dụng, tàng trữ chất cháy, chất nổ, chất ma túy, chất gây nghiện, vũ khí, hung khí, tài liệu phản động và văn hoá phẩm đồi trụy.

     10. Cấm chơi cờ bạc ăn tiền dưới bất kỳ hình thức nào và các tệ nạn xã hội khác.

Ban Quản lý khu nội trú