Tin tức T5L

Trung tâm Thông tin Tư liệu báo cáo tiến độ nghiên cứu khoa học tuần 16

Sáng ngày 2/12/2011, Trung tâm Thông tin Tư liệu tiếp tục báo cáo tiến độ nghiên cứu khoa học giáo viên năm học 2011 – 2012. Trong đợt báo cáo hôm nay có ba đề tài: “Xây dựng hệ thống đánh giá đề thi trắc nghiệm” của cô Cao Nguyễn Thuỷ Tiên; “ Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên và ứng dụng vào bài toán robot di chuyển dọc theo hành lang” của thầy Trần Thanh Phương; “Hệ thống hỏi đáp tiếng Việt cho công tác tuyển sinh đại học” của thầy Trần Bình Trọng.
 
Hình ảnh buổi báo cáo:
 
Thầy Trần Thanh Phương
 
Cô Cao Nguyễn Thuỷ Tiên
 
Thầy Trần Bình Trọng
 

Thu Hiền