Tin tức T5L

Trung tâm Thông tin Tư liệu báo cáo tiến độ NCKH tuần 18

 

Theo đúng kế hoạch đã đề ra, sáng ngày 16/12/2011, các thầy cô Trung tâm Thông tin Tư liệu tiến hành báo cáo tiến độ nghiên cứu khoa học giáo viên năm 2012. Có hai đề tài báo cáo trong buổi hôm nay là “Ứng dụng hoạt động Marketing trong công tác thông tin thư viện tại thư viện trường Đại học Lạc Hồng” của cô Huỳnh Thị Hoàng Loan và đề tài “Phát hiện ảnh kỹ thuật số giả mạo dạng cắt/dán” của thầy Nguyễn Hữu Nam.
 
Cũng trong buổi sáng hôm nay, thầy Lương Quốc Sơn đã báo cáo chuyên đề “JavaScript, jQuery & AJAX". 
 
Hình ảnh buổi báo cáo:
 
 
 
 

 

Thu Hiền