Tin tức Trung tâm Thông tin tư liệu

Báo cáo xét duyệt đề tài NCKH giảng viên (2012-2013)

Sáng ngày 04/06/2013, Trung tâm Thông tin Tư liệu tiến hành báo cáo xét duyệt đề tài tham dự “Nghiên cứu khoa học giảng viên” ( Lần 10 – Đại học Lạc Hồng). Buổi xét duyệt diễn ra tại P. B203 (CS1-ĐHLH) cùng sự quan tâm, tham dự của PGS.TS Trần Văn Lăng – Trưởng khoa CNTT; ThS. Trần Bình Long – Phó Trưởng phòng NCKH – SĐH; ThS. Nguyễn Hoàng Liêm – GĐ.Trung tâm CISCO; ThS. Đỗ Sỹ Trường – Phó GĐ Trung tâm Tin học Ngoại ngữ; ThS. Huỳnh Cao Tuấn – GĐ.Trung tâm Thông tin Tư liệu và quý thầy cô Trung tâm Thông tin Tư liệu.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của đơn vị, nhân rộng họat động nghiên cứu, sáng tạo những đề tài mang tính thực tiễn và ứng dụng, phát huy tối đa chức năng và nhiệm vụ của trung tâm. Năm học 2012 - 2013, Trung tâm Thông tin Tư liệu tham dự báo cáo “Nghiên cứu khoa học giảng viên” với 3 đề tài dưới sự đánh giá của Hội đồng xét duyệt gồm:

 • PGS.TS Trần Văn Lăng – Trưởng Ban
 • ThS. Lâm Thành Hiển – Phó Trưởng Ban
 • ThS. Nguyễn Hoàng Liêm - Ủy viên
 • ThS. Huỳnh Cao Tuấn - Ủy viên
 • ThS. Nguyễn Trọng Vinh – Thư ký

Tác giả Phan Hữu Tiếp lắng nghe câu hỏi từ phía đội đồng xét duyệt

Thông qua hoạt động của buổi làm việc, các nhóm tác giả lần lượt báo cáo đề tài của mình và nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực và khách quan của hội đồng xét duyệt; đồng thời được PGS.TS Trần Văn Lăng nhiệt tình chỉ ra những điểm cần phát triển để hoàn thiện cả 03 đề tài trước khi ra báo cáo cấp trường:

 • Đề tài 1. Nghiên cứu mô hình đánh giá đề thi trắc nghiệm

Báo cáo: ThS. Phan Hữu Tiếp

 • Đề tài 2.  Nghiên cứu xây dựng bộ lọc thư rác hỗ trợ song ngữ Anh - Việt

Báo cáo: ThS. Lương Quốc Sơn

 • Đề tài  3. Xây dựng hệ thống phân đoạn và tìm kiếm video

Báo cáo: ThS. Nguyễn Trọng Vinh  

Tác giả Nguyễn Trọng Vinh ...

... và tác giả Lương Quốc Sơn đại diện báo cáo đề tài

PGS.TS Trần Văn Lăng đánh giá kết quả xét duyệt các đề tài

Diễm Nhi

nghiên cứu, khoa học, giáo viên


   © 2021 Đại học Lạc Hồng
     1,622,098       1/368