Tin tức T5L

Seminar đề tài “eOffice – Văn phòng điện tử”

 

Nghiên cứu khoa học không chỉ là niềm đam mê cho những người yêu khoa học mà còn là một trong những nhiệm vụ bắt buộc đối với những giảng viên cơ hữu của Đại học Lạc Hồng.
 
Để đẩy mạnh hoạt động này và cũng để xây dựng một thói quen thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu, trong tập thể nhân viên, lãnh đạo Trung tâm Thông tin Tư liệu đã yêu cầu và phân công các thành viên trong Trung tâm báo cáo Seminar định kỳ những vấn đề mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.
 
Sáng ngày 26/11/2010, Trung tâm Thông tin Tư liệu đã tổ chức Seminar đề tài “eOffice - Văn phòng điện tử” do thầy Trần Bình Trọng báo cáo. Sau khi lắng nghe báo cáo, thầy Huỳnh Cao Tuấn đã có những góp ý về hướng nghiên cứu, cách trình bày từng vấn đề để đề tài đạt hiệu quả cao nhất.  
 
Sau buổi báo cáo này, toàn bộ nội dung nghiên cứu và báo cáo trên sẽ được đưa lên trang tài liệu điện tử của trường để các đồng nghiệp và sinh viên cùng tìm hiểu.
 
Hình ảnh buổi Seminar:
 
Thầy Trần Bình Trọng báo cáo đề tài
 
 
Thầy Huỳnh Cao Tuấn đóng góp ý kiến để đề tài đạt hiệu quả trình bày cao nhất
 
Toàn cảnh buổi báo cáo

 

Thu Hiền