Sản phẩm

Tài nguyên học tập  »  Sản phẩm


Phần mềm khám chữa bệnh ngoại trú

 

 

 

 

 

 

*    ĐĂNG KÍ :

ü      Khi bệnh nhân lần đầu tiên đến khám phải cung cấp thông tin : ID Bệnh nhân, Họ tên, năm sinh, địa chỉ; Số thẻ BHYT, giá trị đến ngày. Sau đó sẽ được chuyển đến phòng khám.

ü      Đối với BN đã từng khám thì có thể nhận dạng nhanh bằng mã vạch hoặc số thẻ BHYT (nếu có)

Sau khi đăng kí hoàn tất , bệnh nhân đến phòng khám

 

Các chức năng hỗ trợ việc đăng kí :

            Tìm kiếm BN theo : ID Bệnh nhân, số BHYT, họ tên + giới hạn ngày khám

            Thống kê tổng lượt khám

 

*    PHÒNG KHÁM : Bao gồm những BN đã đăng kí khám (Thứ tự khám sẽ được sắp xếp “đến trước khám trước” ) và những BN quay lại sau khi đã làm xong các XN/ CĐHA mà BS chỉ định .

ü      Cho phép BS xem những lần điều trị trước + đơn thuốc  của bệnh nhân (nếu có)

ü      BS có thể đề nghị BN làm các XN hoặc CĐHA.

·        Nếu BN có BHYT:  thông tin BN  sẽ được chuyển đến phòng XN / CĐHA.

·         Ngược lại, BN không có BHYT :  thông tin BN được chuyển đến phòng Thu phí để thực hiện đóng phí  trước khi chuyển sang phòng XN / CĐHA

ü      Kê đơn thuốc :

·        BS đưa ra Chẩn đoán bệnh (hệ thống sẽ tìm kiếm và hiện lên danh sách những phác đồ chuẩn đặc trị bệnh mà đã được chẩn đoán)

·        Chỉ định dùng thuốc ( tên thuốc, số lượng, ngày uống, thời gian uống, lời dặn) 

 

Nếu BN không có BHYT: thì BN sẽ đến phòng lấy đơn thuốc ( kết thúc quá trình khám )

Ngược lại, BN có BHYT thì xảy ra 2 trường hợp

1/  BN thuộc nhóm BHYT chi trả 100% : thông tin BN + đơn thuuốc sẽ được chuyển đến Kho thuốc BHYT ( BN đến đó để lãnh thuốc )

2/  BN thuộc nhóm BHYT không chi trả 100% và số  tiền tất cả các chi phí >= 100.000 đồng : thông tin BN được chuyển đến phòng thu phí ( BN phải đóng số tiền còn lại thì mới có thể qua Kho thuốc BHYT lãnh thuốc được )

ü      BS có thể cho phép BN chuyển sang phòng khác để khám ( mà không cần phải đăng kí lại ) ( Thông tin BN sẽ được chuyển tiếp sang phòng khám mới )

ü      Có thể cho BN Chuyển viện, hoặc Nhập viện

 

Các chức năng hỗ trợ việc khám bệnh :

            Tìm kiếm  thông tin trước đây của BN dựa theo : ID Bệnh nhân, Họ tên, ngày khám , Số BHYT

            Thiết lập phác đổ chuẩn

            Xem tình trạng thuốc trong kho ( còn hay hết, số lượng còn bao nhiêu, giá tiền  của mỗi đơn vị thuốc )

           

 

*    XÉT NGHIỆM : Bao gồm thông tin BN + loại XN được BS yêu cầu làm từ tất cả các phòng khám (sau khi đã đóng phí )

            BS sẽ phải xác nhận cho những BN đã làm xong và trả kết quả XN.

            Thông tin BN được quay ngược trở lại phòng khám

 

*    CĐHA : (giống Xét nghiệm )

Bao gồm thông tin BN + loại CĐHA được BS yêu cầu làm từ các phòng khám (sau khi đã đóng phí )

            BS sẽ phải trả kết quả và kết luận CĐHA.

            Thông tin BN được quay ngược trở lại phòng khám

 

*    THU PHÍ : thu phí XN và CĐHA của những BN  Không có BHYT  và những BN thuộc nhóm BHYT không chi trả 100% .

ü      Tự động tính tổng tiền của tất cả các chi phí , tính số tiền BN phải trả

            Sau khi BN đóng phí xong :

                        BN không có BHYT  thì thông tin BN sẽ được chuyển đến phòng XN/ CĐHA

                        BN có BHYT  thì thông tin BN + đơn thuốc sẽ được chuyển qua Kho thuốc BHYT.=>  BN đến kho thuốc BHYT để lãnh thuốc

 

ü      Các báo cáo thống kê :


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  240,416       1/709