Banner Tuyen Sinh

Có hơn 9.000 tựa sách in (hơn 19.000 cuốn sách), gồm sách tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, Hàn, Nhật, trong đó chủ yếu là giáo trình và tài liệu tham khảo môn học; một số ít tài liệu giải trí.

THỜI GIAN LÀM VIỆC

7g - 20g30 (Thứ Hai đến thứ Bảy)

7g30 - 15g30 (Chủ Nhật)

Dịch vụ

 • Truy cập tài liệu điện tử đến danh mục các loại sách chuyên ngành, sách cấp tiến, tài liệu cao học được cập nhật thường xuyên.
 • Phòng học nhóm tạo không gian riêng biệt tiện cho việc các bạn sinh viên trao đổi thông tin và đề tài khi học nhóm.
 • Hệ thống máy tính đã được kết nối internet cho sinh viên học tập, nghiên cứu.

  Tin tức

   © 2021 Đại học Lạc Hồng
     2,599,553       1/527