Dịch vụ

Tài nguyên học tập  »  Dịch vụ


Tài khoản trang Me

 GIỚI THIỆU TRANG ME

Hệ thống ứng dụng của trang Me

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Trung tâm Thông tin tư liệu - Trường Đại học Lạc Hồng, Cơ sở 1: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Biên Hòa - Đồng Nai

 - Bộ phận Thư viện

Địa điểm: Phòng A201 – Cơ sở 1

Điện thoại: 02513 952726

Email: thuvien@lhu.edu.vn

- Bộ phận IT

Địa điểm: Phòng A102 – Cơ sở 1

Điện thoại: 02513 951344


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  52,038       1/484