Hoạt động khác

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Hoạt động khác

Lịch tiếp sinh viên của GV, CVHT

Lịch gặp sinh viên của giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.

*Lưu ý: Ngoài lịch cố định sau, sinh viên có thể chủ động liên hệ qua e-mail/ số điện thoại của giảng viên để gặp vào các giờ khác trong tuần.

 1. Thứ Hai 
  • Buổi chiều: Trần Thanh Hải (B301-VPK. 13h00-14h00)
  • Buối tối: Phạm Công Xuyên (B301-VPK. 18h30-19h30)
 2. Thứ Ba
  • Buổi sáng: Khoa họp định kỳ
  • Buổi chiều:
   • Tạ Nguyễn (B301-VPK. 13h00-14h00)
   • Nguyễn Minh Sơn (B302-LAB)
  • Buối tối:
   • Đoàn Thiện Minh (B301-VPK. 18h00-19h00)
 3. Thứ Tư
 4. Thứ Năm
 5. Thứ Sáu
  • Buổi sáng: Phan Thị Hường (B302-LAB)
 6. Thứ Bảy
  • Buổi sáng: Nguyễn Vũ Duy Quang (B301-VPK)