Kỹ thuậtSố 15 tháng 04/2023

 

01. Tên bài báo: Cải thiện độ tan và độ hòa tan của meloxicam với hệ phân tán rắn

Tác giả: Nguyễn Yên Hà, Huỳnh Văn Hóa

--->Toàn văn - Tải về

 

02. Tên bài báo: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhớt sản phẩm gel từ mủ nhôm (Sterculia Foetida) có bổ sung dung dịch chiết lá muồng trâu (Cassia Alata L.)

Tác giả: Bùi Trường Đạt, Bành Thị Diễm Thúy, Phan Thị Ngọc Yến 

--->Toàn văn - Tải về

 

 

 

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  41,613       1/198