Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Dời lịch thi Tin học Tháng 05/2014

Thông Báo

Lịch thi chứng chỉ Tin học dự kiến tổ chức vào ngày 11/05/2014 sẽ dời lại và được tổ chức vào ngày 01/06/2014. Nay thông báo đến các bạn sinh viên đã đăng ký thi được rõ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, 061.3951995. Website:http://cc.lhu.edu.vn/LichThi.aspx


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,210,846       1/511