Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Thông báo nhận chứng chỉ Anh văn, Tin học Tháng 02-03/2014

Thông báo

Hiện đã có chứng chỉ Tin học khóa thi ngày 23/02, 16/03, 30/03 và chứng chỉ Anh văn khóa thi ngày 13/04/2014. Khi đến nhận chứng chỉ, các bạn sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,434,754       1/834