Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Nhận chứng chỉ tháng 04/2014

Thông Báo

Hiện đã có chứng chỉ Tin học khóa thi ngày 20/4/2014, chứng chỉ Anh văn chuyển đổi từ kết quả thi Tiếng anh xếp lớp do Khoa Anh văn Đại cương tổ chức

Các bạn sinh viên đến lấy chứng chỉ lưu ý: Mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,146,196       1/248