Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Nhận chứng chỉ tháng 5 - 6/2014

Thông Báo

Hiện đã có chứng chỉ Anh văn khóa thi ngày 18/5/2014 và ngày 8/6/2014, chứng chỉ Tin học khóa thi ngày 1/6/2014

Các bạn sinh viên đến lấy chứng chỉ lưu ý: Mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,146,219       1/248