Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Thông báo việc xin giấy xác nhận

Thông báo

v/v đăng ký cấp giấy chứng nhận đã đạt chứng chỉ trong kỳ thi Anh văn – Tin học

1. Thí sinh đã thi và có kết quả đạt (Được công bố trên mạng) trong các kỳ thi do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học cấp có thể đăng ký cấp giấy xác nhận.

2. Giấy xác nhận này được nhà trường công nhận để xét tốt nghiệp (Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ chính thức).

3. Chỉ có những thí sinh có kết quả đạt mới được cấp giấy xác nhận này.

4. Để xin giấy xác nhận các bạn sinh viên vui lòng đăng nhập tài khoản sinh viên của mình, chọn đăng ký cấp giấy xác nhận chứng chỉ Anh văn – Tin học (Hoặc truy cập theo địa chỉ tra cứu điểm của trung tâm http://cc.lhu.edu.vn/)

5. Đối với các thí sinh tự do (Không phải là sinh viên của trường hoặc sinh viên đăng ký thi không thông qua mã sinh viên) có thể xin giấy xác nhận trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

6. Thí sinh có thể nhận giấy này tại Trung tâm sau 2 ngày kể từ ngày đăng ký cấp giấy thành công.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Số 03 – Đường Huỳnh Văn Nghệ - P. Bửu Long – TP. Biên Hòa –T. Đồng Nai ĐT: 0613 951 995


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,434,367       1/679