Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Cuộc thi MOS tuần 2

Thông Báo

Tiếp tục với sự kiện tổ chức cuộc thi vô địch MOS Lạc Hồng năm 2014, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các bạn đã đăng ký thi tại Trung tâm đợt thi tuần thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 26/10/2014 lúc 7g30 tại PM3 cơ sở 2 trường Đại học Lạc Hồng


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,210,836       1/511