Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Nhận chứng chỉ tháng 12/2014

Thông báo

Hiện đã có chứng chỉ Anh văn khóa thi ngày 23/11/2014 & 14/12/2014 và chứng chỉ Tin học ngày 07/12/2014, các bạn sinh viên đến nhận chứng chỉ lưu ý : mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,146,220       1/248