Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Nhận chứng chỉ tháng 01/2015

Thông báo

Hiện đã có chứng chỉ Anh văn khóa thi ngày 04/01/2015 & 25/01/2015, chứng chỉ Tin học ngày 11/01/2014 và chứng chỉ lắp ráp cài đặt máy tính Khoá 5, Khoá 6. Các bạn sinh viên đến nhận chứng chỉ lưu ý : mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Nếu nhận dùm cần có thêm giấy tờ của người được nhận dùm


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,210,917       1/512