Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Nhận chứng chỉ tháng 4/2015

Thông báo

Hiện đã có chứng chỉ Anh văn khóa thi ngày 29/3/2015 & 19/4/2015, chứng chỉ Tin học ngày 05/4/2015 . Các bạn sinh viên đến nhận chứng chỉ lưu ý : mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Nếu nhận dùm cần có thêm giấy tờ của người được nhận dùm


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,206,699       1/221