Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Nhận chứng chỉ Tháng 5/2015

Thông báo

Hiện đã có chứng chỉ Anh văn khóa thi ngày 24/5/2015 , chứng chỉ Tin học ngày 10/5/2015 . Các bạn sinh viên đến nhận chứng chỉ lưu ý : mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Nếu nhận dùm cần có thêm giấy tờ của người được nhận dùm


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,169,067       1/446