Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Nhận Chứng chỉ Tháng 6/2015

Thông báo

Hiện đã có chứng chỉ Anh văn khóa thi ngày 28/6/2015 , chứng chỉ Tin học ngày 14/6/2015 . Các bạn sinh viên đến nhận chứng chỉ lưu ý :

1. Mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

2. Nếu nhận dùm cần có thêm giấy tờ của người được nhận dùm


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,206,701       1/220