Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Nhận chứng chỉ Tháng 10/2015

Thông báo

Hiện đã có chứng chỉ các khóa thi sau :

  • Anh văn: khóa thi ngày 11/10/2015 & 01/11/2015.
  • Tin học : khóa thi ngày 18/10/2015 .
  • Lắp rắp cài đắt máy tính : Lớp K11, K12.

Các bạn sinh viên đến nhận chứng chỉ lưu ý :

1. Mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

2. Nếu nhận dùm cần có thêm giấy tờ của người được nhận dùm


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,210,865       1/511