Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đang học  »  Ngoại ngữ - Tin học


Nhận chứng chỉ tháng 11-12/2015

Thông báo

Hiện đã có chứng chỉ các khóa thi sau :

  • Anh văn: khóa thi ngày 29/11/2015 & 27/12/2015.
  • Tin học : khóa thi ngày 15/11/2015 & 20/12/2015
  • Chứng chỉ đổi từ giấy chứng nhận Lắp ráp cài đặt

 

Các bạn sinh viên đến nhận chứng chỉ lưu ý :

1. Mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

2. Nếu nhận dùm cần có thêm giấy tờ của người được nhận dùm


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,435,546       1/255