Đăng Ký Xét Tuyển

Tổng hợp tin tức


Chương trình đào tạo 3 trụ cột chính

40%

Học tại lớp

30%

Học tại phòng thí nghiệm
& xưởng thực hành

30%

Học thực tế tại công trình

Kỹ thuật công trình ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI


phòng thực hành
phòng thực hành
phòng thực hành
phòng thực hành
phòng thực hành

Chơi hết mình Học hết sức

khoa kỹ thuật công trình
Tham quan thực tế
phòng thực hành
Gala 2020
phòng thực hành
Tiết học tại Khoa
phòng thực hành
Dã ngoại Phan Thiết
phòng thực hành
Thực tế công trình
phòng thực hành
Giờ học thực tế

KHOA XÂY DỰNG LHU THỰC TẾ CÔNG TRÌNH

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  11,887,888       1/386