Hội Sinh viên

Đoàn TN - Hội SV  »  Giới thiệu  »  Hội Sinh viên


Ban Chấp hành Hội sinh viên trường khóa V, nhiệm kỳ 2013 - 2015

 

Đ/c Trần Tiến

Chủ tịch

Đ/c Huỳnh Thúc Hiếu

Phó Chủ tịch

Đ/c Đặng Đại Hùng

Phó Chủ tịch

 

 Đ/c Mai Duy Đạt

UVBTK

Đ/c Tô Thị Lan Phương

UVBTK

Đ/c Ngô Thị Kim Anh

UVBTK

Đ/c Nguyễn Thúy Luật

UVBTK

Đ/c Nguyễn Văn Đà

UV. BCH

Đ/c Nguyễn Thị Hà

UV. BCH

Đ/c Trần Thị Hiền

UV. BCH

Đ/c Đoàn Việt Hùng

UV. BCH

Đ/c Dương Thanh Nga

UV. BCH

Đ/c Trần Thị Phương

UV. BCH

Đ/c Lê Minh Tân

UV. BCH

Đ/c Võ Ngọc Tân

UV. BCH

Đ/c Lê Thị Thanh Thảo

UV. BCH

Đ/c Phạm Quốc Tiến

UV. BCH

Đ/c Võ Quỳnh Trâm

UV. BCH

Cao Thị Thảo Trang

UV. BCH

 

Đ/c Nguyễn Đình Anh Vũ

UV. BCH

BAN CHẤP HÀNH

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG KHÓA V

Quyết định công nhận BCH Hội sinh viên trường khóa V tại đây.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  54,687       1/318