Tin tức SNK

Hội nghị Nghiên cứu khoa học của Sinh viên lần 19

Ngày 29/12/2012, Trường Đại học Lạc Hồng hân hoan chào đón Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần thứ 19. Đây là đợt thứ 2 của Nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm và cũng là ngày hội lớn của toàn Trường. Điều này đã đi vào truyền thống trong nếp nghĩ và định hướng nghiên cứu khoa học của thầy và trò Trường Lạc Hồng.

Tham dự Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần thứ 19, về phía Ban Giám hiệu có: NGND.TS Đỗ Hữu Tài- Hiệu Trưởng Nhà trường, NCƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan-  Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Văn Nam-  Phó Hiệu trưởng, TS. Diệp Cẩm Thu-  Phó Hiệu trưởng, ThS. Lâm Thành Hiển-  Phó Hiệu trưởng; cùng quý Thầy Cô đại diện các đơn vị, các bạn sinh viên tham gia báo cáo tại hội nghị, cũng như các bạn sinh viên chuẩn bị làm báo cáo tốt nghiệp; cùng các cơ quan, truyền thông có quan tâm.

Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần thứ 19 năm nay có sự đổi mới thông qua việc thành lập 6 tiểu ban chuyên môn, đánh giá 72 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Hội nghị đã diễn ra tốt đẹp ở 2 phiên làm việc: buổi sáng và buổi chiều, với các tiêu chí đánh giá được giới thiệu rõ ràng.

SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI

STT

Đơn vị

SL đề tài đăng ký

SL Sinh viên tham gia BC

SL đề tài được BC cấp khoa

SL đề tài BC đạt cấp Khoa

SL đề tài đề nghị BC cấp trường

Tỷ lệ SL đề nghị cấp trường

1

CNTT

20

35

18

18

14

77,78

2

Cơ điện

14

21

12

12

8

66,67

3

Điện - Điện tử

4

6

4

4

4

100

4

KTCT

7

13

7

7

7

100

5

Công nghệ SHMT

51

98

51

51

8

15,69

6

Công nghệ HTP

27

47

27

27

8

29,63

7

Quản trị KTQT

76

69

69

69

7

10,14

8

Kế toán

21

21

21

21

4

19,05

9

Đông phương

130

120

121

121

12

9,92

Tổng cộng

350

430

330

330

72

21,82

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TIỂU BAN 1- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. PGS.TS. Trần Văn Lăng                          Trưởng tiểu ban

2. ThS. Lâm Thành Hiển                             Phó trưởng tiểu ban

3. TS. Nguyễn Đức Thái                              Ủy viên

4. ThS. Huỳnh Cao Tuấn                             Ủy viên

5. ThS. Trần Quốc Việt                                Ủy viên

6. ThS. Trương Thị Đức                               Thư ký

7. CN. Phan Đặng Ngọc Yến Vân              Thư ký

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TIỂU BAN 2 – CƠ ĐIỆN & ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương              Trưởng tiểu ban

2. PGS.TS. Hoàng Đình Chiến                    Phó trưởng tiểu ban

3. PGS.TS. Trần Thị Hồng                           Ủy viên

4. TS. Phạm Sơn Minh                                 Ủy viên

5. TS. Hoàng Minh Trí                                 Ủy viên

6. ThS. Lê Phương Long                              Thư ký

7. CN. Nguyễn Thị Thủy                             Thư ký

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TIỂU BAN 3 – KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

1. PGS.TS. Đào Xuân Lộc                           Trưởng tiểu ban

2. TS. Trần Văn Tiếng                                  Phó trưởng tiểu ban

3. KS. Nguyễn Khánh Hùng                        Ủy viên

4. ThS. Trần Trọng Tuấn                             Ủy viên

5. TS. Nguyễn Kế Tường                             Ủy viên

6. KS. Lê Hữu Thọ                                        Thư ký

7. ThS. Trần Văn Diệm                                Thư ký

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TIỂU BAN 4 – SINH HỌC MÔI TRƯỜNG & HÓA – THỰC PHẨM

1. PGS.TS. Đống Thị Anh Đào                   Trưởng tiểu ban

2. PGS.TS. Nguyễn Cửu Khoa                    Phó trưởng tiểu ban

3. TS. Trần Ngọc Quyển                              Ủy viên

4. TS. Hoàng Quốc Khánh                          Ủy viên

5. TS. Nguyễn Đức Thạch                           Ủy viên

6. ThS. Cao Văn Dư                                     Thư ký

7. ThS. Lê Thu Thủy                                    Thư ký

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TIỂU BAN 5 – QUẢN TRỊ KINH TẾ QUỐC TẾ & KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

1. TS. Nguyễn Văn Nam                              Trưởng tiểu ban

2. TS. Huỳnh Đức Lộng                               Phó trưởng tiểu ban

3. ThS. Bùi Công Luận                                Ủy viên

4. TS. Nguyễn Văn Tân                               Ủy viên

5. ThS. Trần Trọng Phòng                           Ủy viên

6. KS. Tô Thị Lan Phương                           Thư ký

7. CN. Lê Văn Hiệp                                      Thư ký

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TIỂU BAN 6 – ĐÔNG PHƯƠNG

1. PGS.TS. Trần Thị Thu Lương                 Trưởng tiểu ban

2. PGS.TS. Lê Trung Hoa                            Phó trưởng tiểu ban

3. TS. Hồ Thị Trinh Anh                              Ủy viên

4. ThS. Lưu Thụy Tố Lan                            Ủy viên

5. ThS. Nguyễn Thị Như Thường               Ủy viên

6. ThS. Phan Thế Anh                                  Thư ký

7. CN Nguyễn Ngọc Phương Thanh           Thư ký

CƠ CẤU CHẤM ĐIỂM

TT

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

1

Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài

10

2

Mục tiêu đề tài

15

3

Phương pháp nghiên cứu

15

4

Nội dung khoa học

35

5

Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo

15

6

Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài   

5

7

Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước)

5

 

Cộng

100

Một số hình ảnh tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học của Sinh viên lần 19:

Quý Thầy, Cô trong Hội đồng đánh giá tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học của Sinh viên lần 19

Tác giả đề tài đang báo cáo trước Hội đồng...

Quý Thầy, Cô trong Hội đồng đang đặt câu hỏi cho tác giả đề tài...

Khoa Sau đại học

Hội nghị, Nghiên cứu khoa học, Sinh viên, lần 19


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        875,711       1/147