Tin tức SNK

Trường Đại học Lạc Hồng tham gia Hội thảo khoa học và nhận cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học về “Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước” vào ngày 06-08/8/2013 tại thị trấn Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội thảo khoa học được tổ chức thường niên vào tháng 8 hàng năm do Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (viết tắt là VIFOTEC) là đơn vị thường trực. Tại hội thảo có 15 bài tham luận xoay quanh chủ đề Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Trường Đại học Lạc Hồng có một báo cáo tại Hội thảo khoa học năm nay của TS. Nguyễn Văn Tân với tên gọi: Phong trào nghiên cứu, Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Đào tạo tại Trường Đại học Lạc Hồng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức công bố các quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ, Khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo”, Bằng danh dự, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam”.

Trường Đại học Lạc Hồng vinh dự là một trong năm đơn vị của cả nước và là đơn vị duy nhất của các trường đại học Việt Nam nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức giải thưởng (2012- 2013).

Sau đây là một số hình ảnh của Hội thảo khoa học

/Data/News/535/images/picture_7bao_cao_cyowv.jpg

TS. Nguyễn Văn Tân báo cáo trước Chủ tọa đoàn của Hội thảo khoa học

/Data/News/535/images/picture_5_mot_minh_ahkua.jpg

TS. Nguyễn Văn Tân nhận Cờ thi đua xuất sắc cho Trường Đại học Lạc Hồng

/Data/News/535/images/picturekhanh_6bsrs.jpg

Chụp hình lưu niệm chung với Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS. Nguyễn Phúc Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

NVTan

hội thảo, khoa học, thi đua, khen tặng


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        875,671       1/359