Tin tức SNK

Phòng Sau đại học - Nghiên cứu khoa học họp góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Trường Đại học Lạc Hồng về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sáng ngày 22/02/2013, Phòng Sau đại học - Nghiên cứu khoa học đã tổ chức họp lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tham dự buổi họp có TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng Phòng Sau đại học - Nghiên cứu khoa học, ThS. Lê Thu Thủy - Phó trưởng Phòng Sau đại học - Nghiên cứu khoa học và quý thầy, cô của Phòng Sau đại học - Nghiên cứu khoa học.

Sau khi lược qua bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các thành viên của Phòng Sau đại học - Nghiên cứu khoa học nhất trí các ý kiến trong dự thảo và không bổ sung sửa chữa gì thêm ngoài những ý kiến trong bản dự thảo.

Một số hình ảnh trong buổi họp:

Lãnh đạo Phòng Sau đại học - Nghiên cứu khoa học đang nghiên cứu dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Phòng Sau đại học - Nghiên cứu khoa học đang nghiên cứu dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Khoa Sau đại học
Lac Hong, 23/02/2013 - 16:55:30

Phòng Sau đại học - Nghiên cứu khoa học, dự thảo, sửa đổi, Hiến pháp năm 1992