Tin tức SNK

Tập san Khoa học Lạc Hồng

 

Căn cứ vào quy hoạch báo chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo văn bản đề nghị của Trường Đại học Lạc Hồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 21 tháng 01 năm 2014, Cục Trưởng Cục Báo Chí đã ra Quyết định số 20/GP-XBĐS, cấp giấy phép  xuất bản đặc san “Khoa học Lạc Hồng”.

Cục Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin đã đồng ý cho phép đặc san “Khoa học Lạc Hồng” được xuất bản 04 kỳ / năm bằng hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt, khuôn khổ 20cmx28cm, 150 trang/bản và số lượng 1.500 bản/kỳ .

Đặc san Khoa học Lạc Hồng ra đời với mục đích: Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo; thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường; tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Đặc san Khoa học Lạc Hồng ra đời là sự kế thừa và phát huy truyền thống các kỷ yếu Hội thảo của Đại học Lạc Hồng trong hơn 10 năm qua.

Ban Biên tập rất mong sự phối hợp cộng tác của đông đảo các nhà khoa học, nhà giáo, các cán bộ nghiên cứu trong và ngoài nhà trường, trong nước và ngoài nước để tập san Khoa học Lạc Hồng ngày càng có chất lượng tốt. Dự kiến số đầu tiên sẽ xuất bản vào tháng 5/2014.

Phòng NCKH

   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     893,588       1/393