Tin tức SNK

Khoa Sau đại học: Người mang nghiên cứu khoa học “về Nguồn”

Đi theo sứ mạng của Trường Đại học Lạc Hồng:

Bồi dưỡng nhân tài, có khả năng học lên sau đại học có năng lực nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao.

Sau 3 năm sống và học tập trên đất “khách”, trải qua bao vất vả trên con đường đi tìm tri thức, hôm nay Thầy đã trở về “nhà”, về với “vườn ươm nhân tài” – mái Trường Đại học Lạc Hồng mến yêu.

Thầy luôn dõi theo từng hơi thở, từng nhịp bước của Nghiên cứu khoa học trong xây dựng thương hiệu “Lạc Hồng”, tích cực tham gia các Hội thảo, Tạp chí khoa học trong và ngoài nước với nhiều công trình đóng góp mang thương hiệu “Lạc Hồng” và sẽ còn hứa hẹn thêm nhiều công trình nghiên cứu mới trong thời gian tới: Thầy – Tiến sĩ Nguyễn Thanh Lâm, giảng viên Khoa Sau Đại học.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Lâm, giảng viên Khoa Sau Đại học

Chúng tôi xin giới thiệu một số công trình nghiên cứu của Thầy:

TT Tên công trình

Năm

công bố
Tên tạp chí Loại

1

Nghiên cứu khoa học phục vụ biên soạn chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

2010

Hội thảo Khoa học quốc gia, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 01/2010

Hội thảo

2

Các vấn đề cần giải quyết để sàn vàng Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn

2010

Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 02/2010

Hội thảo

3

Lượng hoá mối liên hệ giữa tỷ giá hối đoái USD/VND và cán cân thương mại của Việt Nam từ Quý I/2001 – Quý II/2010

2010

Hội thảo Khoa học Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 09/2010

Hội thảo

4

Forecasting Energy Intensity With Fourier Residual Modified Grey Model: An Empirical Study In Taiwan

2012

The 2012 International conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012)

Hội thảo quốc tế

5

Forecasting model for the Solar Photovoltaics Consumption in United States of America

2012

The 10th International Power and Energy Conference (IPEC2012)

Hội thảo quốc tế

6

Fuzzy and s Charts: Left & Right Dominance Approach

2013

Advanced Methods for Computational Collective Intelligence- Springer- London, UK

Sách tham khảo

7

Evaluating Accuracy of a Time Estimator in a Project

2013

International Conference on Technology Innovation and Industrial Management (TIIM2013)

Hội thảo quốc tế

8

Forecasting Model for the International Tourism Demand in Taiwan

2013

International Conference on Technology Innovation and Industrial Management (TIIM2013)

Hội thảo quốc tế

9

Forecasting with Fourier Residual Modified ARIMA Model- The Case of Air Cargo in Taiwan

2013

International Conference on Technology Innovation and Industrial Management (TIIM2013)

Hội thảo quốc tế

10

Monitoring the Coating Thickness of Pharmaceutical Tablets with MaxGWMA Control Chart

2013

Applied Mechanics and Materials (EI Indexed)

Tạp chí khoa học

11

Using MaxGWMA Control Chart to Monitor the Quality of TFT-LCD

2013

Lecture Notes in Computer Science (EI Indexed)

Tạp chí khoa học

12

Using Control Chart to Detect Abnormal Changes in the Permeability

2013

Advanced Materials Research (EI Indexed)

Tạp chí khoa học

13

Using Fuzzy Logic Approach to Improve the Performance of Wireless Sensor Networks

2013

International Conference on Medical Innovation and Computing Service (MICS)

Hội thảo quốc tế

14

Accurate forecasting models in predicting the inbound tourism demand in Vietnam

2013

Journal of Statistics and Management Systems- NXB Taylor & Francis

Tạp chí khoa học

15

Forecasting international tourism demand- An empirical case in Taiwan

2013

Asian Journal of Empirical Research

Tạp chí khoa học

16

Forecasting with Fourier Residual Modified ARIMA Model- An Empirical Case of Inbound Tourism Demand in New Zealand

2013

5th WSEAS International Conference on Applied Economics, Business and Development (AEBD ‘13)

Hội thảo quốc tế

17

Forecasting Inbound Tourism Demand in Thailand with Grey model

2013

5th WSEAS International Conference on Applied Economics, Business and Development (AEBD ‘13)

Hội thảo quốc tế

18

Forecasting Models for the Cargo Throughput at Hong Kong Port and Kaohsiung Port

2013

5th WSEAS International Conference on Applied Economics, Business and Development (AEBD ‘13)

Hội thảo quốc tế

19

Dynamically Monitoring the Service Efficiency with Tracking Signals

2013

Industrial Management & Data Systems (SCIE Indexed)

Tạp chí khoa học

20

Fuzzy MaxGWMA Chart for Identifying Abnormal Variations of On-line Manufacturing Processes with Imprecise Information

2013

Expert Systems with Applications (SCI Indexed)

Tạp chí khoa học

21

Evaluating Manufacturing Processes with a Novel Approach of Making Fuzzy Judgement

2014

Applied Mechanics and Materials (EI Indexed)

Tạp chí khoa học

22

Optimization of Sulfur-Free-Cutting Steelmaking Variables: Six Sigma-Based Approaches

2014

Applied Mechanics and Materials (EI Indexed)

Tạp chí khoa học

23

A New Quantitative Approach Based on the Index-of-Optimism for Fuzzy Judgement of On-line Manufacturing Process

2014

Materials Research Innovations (SCI Indexed)

Tạp chí khoa học

24

Optimizing Steelmaking Variables of Sulphur Free-Cutting Steels for Process Improvement and Cost Reduction

2014

Materials Research Innovations (SCI Indexed)

Tạp chí khoa học

25

Monitoring Welding Discontinuties with Fuzzy Control Chart

2014

Advanced Materials Research (EI Indexed)

Tạp chí khoa học

26

Measuring Lecturer’s Quality Based on Students’ Evaluation- An Empirical Case of Lac Hong University

2014

APQN- Asia-Pacific Quality Network Conference and Annual General Meeting  2014

Hội thảo quốc tế

27

The Correlation among Call‐center Employees’ Integrated Scheduling,

Work Stress and Job Satisfaction─ A Case Study of One Telecom Company

2014

Technology Innovation and Industrial Management (TIIM2014)

Hội thảo quốc tế

28

Implementing Balanced Scorecard in a Subsidiary Organization in High Technology Industry

2014

Technology Innovation and Industrial Management (TIIM2014)

Hội thảo quốc tế

29

Forecasting with Fourier Residual Modified ARIMA Model- An empirical case of inbound tourism demand in New Zealand

2014

WSEAS Transactions on Mathematics (EI Indexed)

Tạp chí khoa học

30

Forecasting inbound tourism demand in Thailand with Grey model

2014

WSEAS Transactions on Mathematics (EI Indexed)

Tạp chí khoa học

31

Forecasting Cargo Throughput with Modified Seasonal ARIMA Models

2014

WSEAS Transactions on Mathematics (EI Indexed)

Tạp chí khoa học

32

A demerit-fuzzy rating system, monitoring scheme and classification for manufacturing processes

2014

Expert Systems with Applications (SCI Indexed)

Tạp chí khoa học

Khoa Sau đại học

Khoa Sau đại học, về nguồn, nghiên cứu khoa học


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        875,710       1/147