Tin tức

Học sinh THPT Tân Phú tham gia buổi hướng nghiệp

🌻Sáng ngày 12/3/2023, hc sinh THPT Tân Phú đã đến tham quan và tham gia bui hướng nghip ti cơ s 6, trường Đại hc Lc Hng.

🔎Ti phòng Thc hành Dược liu, các em được xem clip gii thiu v Khoa Dược, quan sát các mu vt trên kính hin vi quang hc, xem hin tượng các phn ng, các dược liu khô, tìm hiu hot động ca các thiết b như bếp cách thy, máy cô quay, t sy, máy UV...

🌿🌿🌿🌿🌿

🌻Bui tri nghim đã mang li nhng điu thú v và giúp các em có định hướng, hiu thêm ngành ngh mình yêu thích và la chn trong tương lai.

 

Khoa Dược

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        412,047       128/400