Giới thiệu

Vòng tay nhân ái  »  Giới thiệu


Giới thiệu tổng quan

Nhằm chia sẻ với các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại trường, phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao nhận thức, khơi dậy sự đoàn kết gắn bó với phương châm "lá lành đùm lá rách".

Đồng thời kêu gọi, vận động sự hỗ trợ từ các sinh viên đã và đang theo học tại trường, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường.

Do đó Trường Đại học Lạc Hồng thành lập Quỹ Vòng tay nhân ái để giúp đỡ các hoàn cảnh nêu trên.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  43,264       1/682