Tin tức

​​​​​​​SKKN 2020: Giải pháp "thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập phục vụ kiểm định định AUN-QA"

Tác giả/ Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Tân, Tạ Thị Thanh Hương

Đơn vị: Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế

Giải pháp đã đạt được Giải Ba trong Hội thảo báo cáo Giải pháp Sáng kiến kinh nghiệm năm 2020.

Bối cảnh của giải pháp

Hiện nay, Trường Đại học Lạc Hồng đang thực hiện đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng theo Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) với bốn khoa là khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế (QT-KTQT), khoa Ngôn ngữ Anh, khoa Tài chính - Kế toán và khoa Dược. Để phục vụ cho các tiêu chuẩn theo yêu cầu của AUN-QA ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) khoa QT-KTQT sẽ phải thực hiện rất nhiều công việc như: Chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, cơ sở vật chất, v.v… trong đó có phần khá quan trọng đó là công tác hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm hay cố vấn học tập (GVCN/CVHT) đối với sinh viên về kiến thức và các hoạt động phong trào. Để chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, nhóm tác giả đã thực hiện và đưa ra một số giải pháp về công tác GVCN/CVHT phục vụ cho các tiêu chuẩn để kiểm định vào quý I năm 2021.

Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA sẽ phải thực hiện 11 tiêu chuẩn, trong đó có tiêu chuẩn 3 và 8 là có liên quan trực tiếp đến việc tham gia các hoạt động phong trào của sinh viên và hoạt động hỗ trợ của giảng viên  là GVCN/CVHT trong việc nâng cao hiệu quả học tập. Chính vì vậy, nghiên cứu này sẽ giải quyết các nội dung công việc bắt buộc phải có trong các tiêu chuẩn 3 và tiêu chuẩn 8 liên quan đến công tác GVCN/CVHT.

Giải pháp cải tiến

Để thực hiện được các nội dung trong tiêu chuẩn 3 và tiêu chuẩn 8 theo AUN-QA, nhóm tác giả đề xuất quy trình quản lý sinh viên như sau:

Sơ đồ 1: Quy trình quản lý lớp phục vụ kiểm định AUN - QA

Theo quy trình trên, GVCN/CVHT sẽ tích cực và chủ động trong việc tìm kiếm các chương trình, hoạt động phong trào, các lớp chuyên đề, lớp học kỹ năng… liên quan đến ngành học của lớp. Bên cạnh đó, GVCN/CVHT sẽ “đồng hành” và “giám sát” các bạn sinh viên trong việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và áp dụng công nghệ 4.0 để quản lý, theo dõi, tiếp nhận thông tin phản hồi từ các bạn sinh viên. Nhóm tác giả đã thực hiện quản lý lớp 19QT112 do cô Tạ Thị Thanh Hương là GVCN/CVHT trong năm học 2019-2020 theo quy trình trên và đạt một số ưu khuyết điểm sau:

Ưu điểm đạt được: GVCN/CVHT nắm bắt được tình hình học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa… của lớp mình; Các bạn sinh viên sẽ có cơ hội tham  gia các lớp học ngoại khóa liên quan trực tiếp đến ngành học, giảm bớt thời gian rảnh, nhất là tránh được tình trạng tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp hiện nay.

Khuyết điểm khi thực hiện: Khi thực hiện theo quy trình trên yêu cầu GVCN/CVHT phải giành rất nhiều thời gian cho lớp; GVCN/CVHT phải thường xuyên cập nhật các hệ thống phần mềm 4.0 để quản lý, theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực hiện.

Kết quả, những lợi ích đem lại

Kết quả khi thực hiện: ở học kỳ I năm học 2019 – 2020 lớp 19QT112 tham gia tất cả các hoạt động do trường, Khoa, Đoàn – Hội sinh viên trường và Khoa tổ chức; Đạt giải nhì cuộc thi cắm hoa chào mừng ngày 20/11; Đạt giải nhì cuộc thi nấu ăn chào mừng ngày 20/11; Có 03 sinh viên học lực đạt loại giỏi, hơn 25 sinh viên loại khá. Học kỳ II do ảnh hưởng của yếu tố dịch Covid nên số lượng các hoạt động phong trào giảm; Đạt giải ba cuộc thi ảnh Lac Hong in my heart; 100% các bạn sinh viên có tài liệu học ngay buổi đầu tiên và 6/7 môn có tài liệu giấy ngay buổi đầu tiên, điều này giúp ích rất nhiều cho sinh viên khi học trên trang learn của nhà trường trong mùa dịch. Ngoài những kết quả kể trên thì ngành QTKD của Khoa sẽ có được các minh chứng thực cho kiểm định chất lượng AUN-QA.

Đề xuất phạm vi ứng dụng

Sáng kiến này đã áp dụng thành công tại lớp 19QT112, khoa QT–KTQT Trường Đại học Lạc Hồng vào HK 1 và HK 2 năm học 2019-2020 và đạt được nhiều kết quả tốt, hy vọng nội dung của sáng kiến sẽ được nhân rộng ra các lớp khác trong trường toàn. Đồng thời các trường đại học khác có thể tham khảo áp dụng.

 

 

Hình: lớp 19QT112 tham gia hoạt động ngoại khóa

Nghiên cứu khoa học

SKKN, giải pháp


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        436,539       1/361