Tin tức

SKKN 2020: Giải pháp "Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong các hoạt động tại Trường Đại học Lạc Hồng"

Tác giả/ Nhóm tác giả: Trương Anh Minh và Khuất Kiều Diễm Nhi

Đơn vị: Phòng Đào tạo (Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp & Hỗ trợ Sinh viên và Bộ phận Truyền thông)

Giải pháp đã đạt được Giải Tư trong Hội thảo báo cáo Giải pháp Sáng kiến kinh nghiệm năm 2020.

Bối cảnh của giải pháp

Tăng cường hoạt động hỗ trợ chăm sóc sinh viên là một trong những nhiệm vụ cần thiết và là yêu cầu quan trọng tại Trường Đai học Lạc Hồng. Dịch vụ cho sinh viên bao gồm nhiều lĩnh vực như: Tư vấn tâm lý, Thư viện, Ký túc xá, Tổ chức các buổi tọa đàm/Hội thảo nhằm củng cố kỹ năng, Giới thiệu việc làm, Câu lạc bộ….

Nhận thấy mối quan hệ từ doanh nghiệp có thể đồng hành cùng nhà trường trong việc tạo ra giá trị cho sinh viên, cũng như các hoạt động của nhà trường. Tất cả mang lại những giá trị lợi ích cho sinh viên

Giải pháp cải tiến

Giải pháp của sáng kiến: Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong các hoạt động tại trường Đại học Lạc Hồng.

Hình 1: Các bước thực hiện giải pháp

Ưu điểm:

   • - Tạo ra môi trường cho sinh viên tham gia các lớp đào tạo kỹ năng bổ sung miễn phí;
   • - Tăng nguồn thu tài trợ từ các doanh nghiệp khi tham gia các lĩnh vực của nhà trường;
   • - Tạo ra cơ hội cho sinh viên có việc làm thêm cho sinh viên khi tham gia học tập tại trường nhằm cải thiện thu nhập;
   • - Tạo ra cơ hội cho sinh viên có thu nhập trong quá trình thực tập;
   • - Cải thiện kỹ năng cho sinh viên trước khi nhận bằng thông qua các trải nghiệm;
   • - Tạo ra được sự gắn kết rõ ràng từ hoạt động của phong trào công đoàn với doanh nghiệp;
   • - Tạo ra sự kết nối trong tuyển sinh với nhiệm vụ của doanh nghiệp cần hỗ trợ.
   • Hạn chế
   • - Sự nhận thức không đúng đắn giữa các bên tham gia chương trình/hoạt động. sẽ tạo ra sự hiểu nhầm và có thể gây ra hậu quả;
   • - Cần thảo luận, giám sát liên tục;
   • - Cần tìm thêm nhiều doanh nghiệp để tăng giá trị của hoạt động gắn kết;

- Nhân sự vẫn trực thuộc còn ít chưa khả năng nắm bắt tình hình cần thiết.

   • Hình 2: Các công ty tài trợ học bổng cho trường.

 

Hình 3: Sinh viên tham quan thực tế tại công ty.

Kết quả, những lợi ích đem lại

Tổ chức cho Tân sinh viên Khóa 2019 tham quan trải nghiệm thực tế tại công ty Ajnomto

Số lượng sinh viên tham gia 397 tân sinh viên.

Tổ chức lớp đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ logistics do Công ty TNHH Thông Quan đảm nhiệm

Bảng tổng hợp doanh nghiệp tài trợ học bổng cho sinh viên năm học 2018 – 2019

Nghiên cứu khoa học

SKKN, giải pháp


   © 2021 Đại học Lạc Hồng
     416,163       1/248